SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

Kayıtdışına Kayıtsız Kalırsanız SGK

  İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız. KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)   Detay bilgiler ve uygulamaya yönelik uygulamaları genelge de bulacaksınız. 16/6/2011 tarihli ve 2011-51 sayılı Kayıt dışı istihdamla mücadele konulu Genelge 2015/25 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. SGK KAYIT DIŞI SERVİS HAYATA GEÇTİ […]

23 Kasım 2015 - 10:21 'de eklendi ve 1691. A+A-

Kayıtdışına Kayıtsız Kalırsanız SGK

 

İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız.

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)

 

Detay bilgiler ve uygulamaya yönelik uygulamaları genelge de bulacaksınız.

16/6/2011 tarihli ve 2011-51 sayılı Kayıt dışı istihdamla mücadele konulu Genelge 2015/25 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

SGK KAYIT DIŞI SERVİS HAYATA GEÇTİ

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisi;

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Servisleri, il müdürlüklerinde ve merkez müdürlüğü olan yerlerde sadece merkez müdürlüklerinde biri servis sorumlusu (şef veya imza yetkili) olmak üzere en az üç personelden oluşur.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi kanalıyla kayıt dışı istihdamla ilgili olarak gelen ihbar ve şikayetler öncelikle;

ü  Sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilmeyecek,

ü  Gelen bilgilerden sigortalılık durumu sorgulanarak denetimi gerektirecek bir husus bulunmaması (örneğin şikayetçinin sigortasız olarak çalıştırıldığını beyan ettiği dönemde, şikayet ettiği işyerinden sigortalı olarak bildirildiğinin yapılan sorgulama sonucu tespit edilmesi) durumunda ilgililere bilgi yazısı gönderilecektir.

ü  Denetime elvermeyecek ölçüde eksik bilgiler içeren (örneğin ihbar veya şikayette işyeri adresine ilişkin bir bilgi olmaması) veya genel nitelikli (örneğin bir cadde veya iş hanındaki tüm işyerlerinin ya da Ülke genelinde yaygın şubeleri bulunan bir şirketin tüm şubelerinin denetlenmesine ilişkin) ihbar ve şikayetler işleme alınmışsa dahi KADİM Servislerince ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine iade edilecektir.

ü  Gerekli kontroller sağlandıktan sonra denetime elverişli ihbar ve şikayetler, sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilecektir.

İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

İhbar/şikayet dilekçesi, ilgili servislerce 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan şartları taşıyıp taşımadıkları hususunda incelemeye tabi tutulacaktır.

Sigortasız çalışma ile hizmetlerin ve kazançların eksik bildirilmesi konulu şikayetlere istinaden yapılacak başvurularda, işyerinden ayrılmış olan veya işten ayrıldığını belirtmediği halde hizmet cetvelinden işten ayrıldığı veya başka bir işyerinden bildirimi yapıldığı tespit edilen kişilere ilişkin dilekçelerin içeriğinde veya ekinde işyerinde çalıştığına ilişkin belge ve bilgi olmadığının şikayetçi tarafından beyan veya şikayet dilekçesinin işleme alındığı servisçe tespiti halinde, söz konusu dilekçeler sosyal güvenlik denetmenlerine intikal ettirilmeden, 5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin 9 uncu fıkrasında belirtilen İş Mahkemesine başvuru süresi olan 5 yıllık süreyi doldurarak hak kaybına uğramalarını önlemek amacıyla, söz konusu dilekçeler ilgili servislerce kabul edilerek, dilekçede belirtilen ikamet adresine bilgi yazısı gönderilecektir.

Aynı işyeri hakkında, aynı gerekçe ile Kurum müfettişi/sosyal güvenlik denetmeni tarafından denetim ya da inceleme yapılmış ise ve yapılan denetim ya da inceleme, sonradan intikal eden ihbar ve şikayet dilekçelerinde belirtilen hususları karşılıyor ise bu ihbar,  şikayet ve yazılar mükerrer işlem yapılmaması açısından sosyal güvenlik denetmenliğine gönderilmeyecektir.

2013/11 SAYILI  GENELGE DİKKATLİ İNCELEMEK GEREKİR

Sigortalılık, sigortalılık statüsü, tescili ve işveren işlemlerine ilişkin olan hususlarda SGK ilgili 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgesine göre işlem yapılması esas olacaktır.

HANGİ KURUMLARDAN BİLGİ AKIŞI OLACAK

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Bankalar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bilgi ve belge alınması amacıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 11 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 100 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne dayanılarak, “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” yayımlanmış ve 1/8/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kamu idarelerinden bilgi ve belge alınmasını düzenleyen Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince süreklilik arz eden bilgi ve belgelerin bankalardan doğrudan, kamu idarelerinden ise protokoller kapsamında alınması öngörülmüştür.

1. BANKALAR, KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELER

1.1. BANKACILIK İŞLEMLERİ

1.1.1. Maaş Ödemesi Bankalar Aracılığıyla Yapılan Kişiler

1.1.2. Ücret Bordrosu Alınması Kaydıyla Ticari Kredi Niteliği Taşımayan Kredi Talepleri ile Kredi Kartı Verilen Kişiler

1.2. KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ

1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

1.2.1.1. Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar

1.2.1.2. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar

1.2.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

1.2.2.1. AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlar

1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1.2.3.1. Yabancı Çalışanlar

1.2.3.2. Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler

1.2.3.3. Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler

1.2.3.4. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler

1.2.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1.2.4.1. Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler

1.2.5. Ekonomi Bakanlığı

1.2.5.1. Serbest Bölge Çalışanları

1.2.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı

1.2.6.1. Spor Kulüplerinin Çalışanları

1.2.6.2. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları

1.2.6.3. Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Küçük İşletmelerde Çalışan Kişiler

1.2.7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

1.2.7.1. Tarım Makinaları Üretiminde Çalışanlar

1.2.7.2. Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Çalışanlar

1.2.7.3. Su Ürünleri Satış Yerlerinde Çalışanlar

1.2.7.4. Veteriner Hekimlerin Çalışması

1.2.7.5. Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlar

1.2.7.6. Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar

1.2.7.7. Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı Üretim Tesislerinde Çalışanlar

1.2.7.8. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Çalışanları

1.2.7.9. Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar

1.2.7.10 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar

1.2.7.11 Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

1.2.8.1. MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS

1.2.9. İçişleri Bakanlığı

Valiliklerce;

1.2.9.1. Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlar

1.2.9.2. Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar

1.2.9.3. Silah ruhsatları verilenler

Belediyeler ve İl Özel İdarelerince;

1.2.9.4. İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahipleri

1.2.9.5. Belediye Zabıtalarınca Tespit Edilen Çalışanlar

1.2.9.6. Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Şoförü ve Diğer Çalışanları

1.2.9.7. Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını İşletenler ve İşlettirenler

1.2.9.8. Okul Servis Araçları

1.2.9.9. İşyeri Su Abonelik Bilgileri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;

1.2.9.10. Sorumlu İşleticilerin İşletmelerde Sürekli ve Geçici Çalışanları Kolluk Örgütüne Bildirmeleri

1.2.9.11. Ticari Araçların Trafik Cezaları

1.2.9.12. Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar

Yapı Ruhsatı ve Diğer Ruhsat Vermeye Yetkili Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince ( Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdarelerince vb.)

1.2.9.13. Yapı Ruhsatları

1.2.9.14. Yapı Denetimleri

1.2.10. Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.2.10.1. Turist Rehberi Olarak Çalışanlar

1.2.10.2. Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazılarda Çalışanlar

1.2.11. Maliye Bakanlığı

1.2.11.1. Mükellef Bildirim Sistemi

1.2.11.2. Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri

1.2.11.3. Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

1.2.11.4.İşyeri Durum Tespit Tutanakları

1.2.12. Milli Eğitim Bakanlığı

1.2.12.1. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli

1.2.12.2. Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar

1.2.12.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ve Yanında Çalışanlar

1.2.12.4. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.12.5. Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar

1.2.12.6. Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Çalışanlar

1.2.13. Sağlık Bakanlığı

1.2.13.1. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar

1.2.13.2. Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.13.3. Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar

1.2.13.4. Özel Hastanelerde Çalışanlar

1.2.13.5. Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar

1.2.13.6. Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

1.2.13.7. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

1.2.13.8. Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar

1.2.13.9. İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar

1.2.13.10. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

1.2.13.11. Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

1.2.13.12. Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar

1.2.13.13. Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar

1.2.13.14. Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde Çalışanlar

1.2.13.15. Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar

1.2.13.16. Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

1.2.13.17. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.13.18. Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.13.19. Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar

1.2.13.20. Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar

1.2.13.21. Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar

1.2.13.22. Yüzme Havuzlarında Çalışanlar

1.2.13.23. Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar

1.2.13.24. Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

1.2.14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

1.2.14.1. Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar

1.2.14.2. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda Çalışanlar

1.2.14.3. Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar

1.2.14.4. Bakanlıkça Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticiler

1.3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.3.1. Bağımsız Spor Federasyonları

1.3.2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

1.3.3. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Yukarıda belirdiğimiz işyerlerinde çalışanların belgeleri;

T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin Tebliğ Eki formata uygun olarak; tasnif edilerek sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine gönderilmek üzere Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8086

 

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

23 Kasım 2015 - 10:21 'de eklendi ve 1692. A+A-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesi nasıl kullanılabilir? E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifade...

  İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız. KAYITDIŞINA KAYITSIZ ...

% 5 Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Hususlar % 5 Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Hu...

  İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız. KAYITDIŞINA KAYITSIZ ...

İŞİ OLMAYANA 1611 LİRA MAAŞ… İŞİ OLMAYANA 1611 LİRA MAAŞ…

  İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız. KAYITDIŞINA KAYITSIZ ...

İş ve Keşif Artışı Damga Vergisini Doğurur Mu? İş ve Keşif Artışı Damga Vergisini Doğur...

  İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız. KAYITDIŞINA KAYITSIZ ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesi nasıl kullanılabilir? E-faturada “İrsaliye yeri...

E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin nasıl kullanıl...

% 5 Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Hususlar % 5 Vergi İndiriminde Dik...

Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri ...

İŞİ OLMAYANA 1611 LİRA MAAŞ… İŞİ OLMAYANA 1611 LİRA MA...

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlerin aldı...

İş ve Keşif Artışı Damga Vergisini Doğurur Mu? İş ve Keşif Artışı Damga ...

Türk vergi sistemi içerisinde herhalde en çok eleştirilen ve...

Bilançoya tabi mükellef işi terkinden sonraki yıl yeniden işe başlarsa işletme defteri tutabilir mi? Bilançoya tabi mükellef i...

Bilanço esasına tabi mükellefin işi terk etmesi halinde erte...

Arsa (Kat) karşılığı inşaat işlerinde örnek maliyetleme (Cengiz Türk) Arsa (Kat) karşılığı inşa...

İnşaat Taahhüt ve Onarım İşleri yapan şirketin arsa karşılığ...

Ödenmeyen SGK primleri ile ilgili vergi dairesi ceza kesebilir mi? Ödenmeyen SGK primleri il...

Ödenmeyen SGK primleri ile ilgili vergi dairesi ceza kesebil...

Her 100 Liranın 10,6’sı Faize Gitti Her 100 Liranın 10,6̵...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe ge...

İşverene İşçi Başına 1.853 Lira Ceza (Cengiz TÜRK) İşverene İşçi Başına 1.85...

İşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 4857 sayılı iş ka...

İşinizi Kaybetmemek İçin Bunlara Dikkat İşinizi Kaybetmemek İçin ...

İşçinin işverenin koyduğu kurallara uymayan davranışları iş ...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ