SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
GAZETE İLAN BÜROSU
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

Konkordato ve Sonuçları

Konkordato ve Sonuçları     Sirküler No: 2387 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda düzenlenen “iflas ertelemesi” kaldırılarak yerine “konkordato” hükümleri etirilmiştir. 2018 yılı içinde 3.000’i aşkın şirketin konkordatoya başvurduğu haberleri yayınlanmaktadır. Konkordato; vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketlerin, borcun vadesinin […]

18 Ekim 2018 - 11:34 'de eklendi ve 274. A+A-

Konkordato ve Sonuçları
Konkordato ve Sonuçları

 

 

Sirküler No: 2387

15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda düzenlenen “iflas ertelemesi” kaldırılarak yerine “konkordato” hükümleri etirilmiştir. 2018 yılı içinde 3.000’i aşkın şirketin konkordatoya başvurduğu haberleri yayınlanmaktadır.

Konkordato; vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketlerin, borcun vadesinin uzatılması veya borçtan indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için başvurduğu hukuki bir çözümdür.

– Konkordato için hem borçlu hem de iflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçe ile şirketin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvuru yapabilir.

– Dilekçe ekinde;

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemeler için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordatoön projesi.

b) En fazla 45 günlük borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; bilanço, gelir tablosu, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı gösteren karşılaştırmalı tablo.

e) SPK veya KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordatoön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. (küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.)

-Konkordato talebi üzerine mahkeme, gerekli belgelerin eksiksiz mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve geçici bir komiser atanır.

-Geçici mühlet süresi üç aydır. Talep üzerine 2 ay daha uzatılabilir. Toplam süresi 5 ayı geçemez. Geçici mühlet süresi içinde konkordatonun başarıya ulaşmasının anlaşılması halinde mahkeme bir yıllık kesin mühlet kararı verir. Gerekli durumlarda 6 aya kadar uzatılabilir.

– Geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesi gibi diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

– Borçlu, mühlet kararından itibaren mahkemenin izni dışında rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve bağışlayamaz.

– Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Konkordato projesinde aksine hüküm yoksa alacaklara faiz işlemez.

İşçilerin, hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,  aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları gibi imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Rehinle temin edilmiş alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olanlara devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

– Borçlunun taraf olduğu sözleşmelerde yer alan borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

– Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Alacaklı olduğunuz bazı firmaların konkordato talepleri ile karşılaşabilirsiniz. Alacağınızın sağlıklı takibi açısından cari hesap mutabakatlarınızın devamlı yapılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

 

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

18 Ekim 2018 - 11:34 'de eklendi ve 275. A+A-

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kıdem tazminatı şartlarını biliyor muyuz ? Kıdem tazminatı şartlarını biliyor muyuz...

Konkordato ve Sonuçları     Sirküler No: 2387 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kan...

SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat! SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!

Konkordato ve Sonuçları     Sirküler No: 2387 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kan...

Trafik Cezası  Yemek İşten Çıkış Nedeni Mi? Trafik Cezası Yemek İşten Çıkış Nedeni ...

Konkordato ve Sonuçları     Sirküler No: 2387 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kan...

Konkordato Sürecine İlişkin Değişiklikler Konkordato Sürecine İlişkin Değişiklikle...

Konkordato ve Sonuçları     Sirküler No: 2387 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kan...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SMMM STAJA GİRİŞ KİTABI GÜNCEL
SON EKLENEN HABERLER
SGK’lı olmadan sağlık hizmetinden faydalanmak mümkün SGK’lı olmadan sağl...

Çalışmadan Hem Emeklilik Hem De Sağlıktan Faydalanma Yolu SG...

Kıdem tazminatı şartlarını biliyor muyuz ? Kıdem tazminatı şartların...

Kıdem Tazminatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Kıdem tazminat...

SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat! SGK Prim Borcu Olan Şirke...

Bu yazımızda, SGK prim borcu olan şirket ortakları ve yöneti...

e-Beyanname programında güncelleme yapıldı e-Beyanname programında g...

01.11.2018 – ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C VE ÖTV 4 Beyanname...

Trafik Cezası  Yemek İşten Çıkış Nedeni Mi? Trafik Cezası Yemek İşte...

Trafik Cezası İşten Çıkış Nedeni Mi? Özel sektörde çalışmakt...

Konkordato Sürecine İlişkin Değişiklikler Konkordato Sürecine İlişk...

İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde K...

Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı. Defter Beyan Sistemi Mobi...

Mobil uygulamanın ilk versiyonu ile gelir, gider, hesap özet...

Hangi ürünlerde KDV indirimi oldu ? Hangi ürünlerde KDV indir...

Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemler...

İmar barışı müracaat süreleri uzatıldı İmar barışı müracaat süre...

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve...

Z raporlarının bildirim süresi 2019 yılına uzatıldı Z raporlarının bildirim s...

31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ