SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
GAZETE İLAN BÜROSU
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

Mali Tatilde Defter ve Belge isteme

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali tatildir. Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatil temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Söz konusu kanun gereği “son günü” mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen […]

13 Ekim 2015 - 12:13 'de eklendi ve 1857. A+A-

Mali Tatilde Defter ve Belge isteme

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali tatildir. Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatil temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Söz konusu kanun gereği “son günü” mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

  • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
  • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi,
  • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurulara ilişkin süreler,
  • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Yukarıda da belirtildiği üzere mali tatilin son gününü izleyen günden itibaren 7 gün uzamaktadır.

Diğer yandan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergi ile ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlememektedir. Bu bağlamda da süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlamaktadır.

Ayrıca söz konusu kanun gereği, mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılarının istemi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde incelemeye başlanamayacaktır.

Mali tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilemeyecektir. Ancak mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten yukarıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

Ancak; gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/ veya tahsil için vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamaktadır.

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1/8 maddesi uyarınca “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi aynı ay içinde kalmak koşuluyla uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.”

Mevcut düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanı mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile mali tatil uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu bir karardan anlaşılacağı üzere, “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun” hükümleri gereği olarak, tatil süresi içinde mükelleflerden defter ve belgelerin ibrazı istenemeyecektir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 27.05.2015 gün ve 2015/1946 Esas, 2015/1996 Karar)(x)

Mevcut kanuni düzenleme çerçevesinde mali tatil kabul edilen tarihlerde;

  • Sendikalar Kanunu’na
  • İşsizlik Sigortası Kanunu’na
  • İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken iş kazası veya meslek hastalıkları bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler,

– Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile,

– Tarımda Kendi Adına veya Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na tab işverenlerin,

– Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerde daha önce belirtilen erteleme sürelerinden yararlanılmaktadır. Bu konudaki uygulama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisi çerçevesinde yönlendirilmektedir.

Maliye Bakanlığı konuya ilişkin olarak Mali Tatil Uygulaması Hakkında bir genel tebliğ yayınlamış bulunmaktadır. (30 Haziran 2007 gün ve 26568 sayılı Resmi Gazete)

(x) Yaklaşım Dergisi, Sayı: 274, Yargı Kararları sf/267.

VEYSİ SEVİĞ / İTO

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

13 Ekim 2015 - 12:13 'de eklendi ve 1858. A+A-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İşçiyi başka ilde görevlendirerek istifaya zorlanabilir mi? İşçiyi başka ilde görevlendirerek istifa...

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali t...

İşçi başka ilde geçici görevle görevlendirilebilir mi ? İşçi başka ilde geçici görevle görevlend...

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali t...

SGK işyeri tescil işlemleri tek numarada birleşebilecek SGK işyeri tescil işlemleri tek numarada...

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali t...

Gayrimenkul Satışlarında Gelir, Kurum ve KDV İstisnaları Gayrimenkul Satışlarında Gelir, Kurum ve...

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali t...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
YMM’lerin Verdiği Tasdik Hizmetlerinin Kamusal Hizmet Niteliği Olup-Olmadığı Tartışmaları YMM’lerin Verdiği Tasdik ...

568 sayılı yasa hükümleri uyarınca YMM’lerin tasdik işlemler...

VERGİ KAYDI İLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI VERGİ KAYDI İLE ERKEN EME...

Geriye dönük borçlanma imkanıyla hiçbir sigorta sicili olmay...

En Kolay Kredi Ödenmeyen Vergi En Kolay Kredi Ödenmeyen ...

Hem bu köşede, hemde değişik ortamlarda vergilerin toplanama...

Mükelleflerin Kdv İndirimi Mükelleflerin Kdv İndirim...

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin KDV indirimi Ka...

Şirket kuruluş işlemlerinde önemli değişiklik yapıldı Şirket kuruluş işlemlerin...

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda D...

Vergilendirmede İlişkili Kişi Ve Transfer Fiyatlandırması Vergilendirmede İlişkili ...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkras...

Bağ-Kur borcu olanlara Ziraat Bankasından Kredi Bağ-Kur borcu olanlara Zi...

Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...

Hukuk Aleminde Varlığı Biten LTD. VE AŞ.’lere Ceza Kesilebilir Mi? Hukuk Aleminde Varlığı Bi...

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilden silinmiş ol...

Asgari Geçim İndirimi Açıklaması Asgari Geçim İndirimi Açı...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari geçim indirimi desteğinden ...

Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanmada Yeni Uygulama Prim Teşviklerinden Geriy...

02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan ve halen Plan ve Bütçe ...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ