SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
GAZETE İLAN BÜROSU
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

Yatırımlara İndirimli Vergi Uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulması öngörülmüştür. Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yatırıma başlanılan tarihten itibaren söz […]

03 Ekim 2017 - 10:36 'de eklendi ve 626. A+A-

Yatırımlara İndirimli Vergi Uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulması öngörülmüştür.

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yatırıma başlanılan tarihten itibaren söz konusu madde uyarınca hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle; yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her yıl bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yaptırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100 kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Bu bağlamda indirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilmektedir.

Yasal düzenleme gereği olarak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirimi oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarlarına ulaşılıncaya kadar “indirimli kurumlar vergisi” uygulanabilmektedir.

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırım tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmektedir.

Örneğin (x) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın toplam tutarının 12 milyon TL ve yatırıma katkı oranının ise yüzde 30 olduğunu varsayarsak bu durumda yatırıma katkı tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Toplam yatırıma katkı = Toplam yatırım harcaması x yatırıma katkı oranı= 12 000.000 x %30 = 3.600.000 TL.

Bu aşamada toplam yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi tutarını ifade etmektedir.

Bakanlar Kurulu, yatırım harcamaları içindeki, arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı ve topluca sınırlandırmaya yetkili olup bu yetki çerçevesinde çıkarılan 14.07.2009 gün ve 2009/15199 sayılı ve 15.06.2012 gün ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları” uyarınca arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilmemektedir. Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tabi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmamaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda konuya ilişkin olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulaması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün olmuştur. Bu durumda getirilen yeni uygulama ile;

  • Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve
  • Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.

Yapılan bu düzenleme gereği yatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından (toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı) daha düşük olması halinde diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım tutarını aşamayacaktır.

Dr. Veysi Seviğ – İTO

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

03 Ekim 2017 - 10:36 'de eklendi ve 627. A+A-

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İhaleden Çekilme Karşılığı Alınan Paraya Vergi İhaleden Çekilme Karşılığı Alınan Paraya...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırıml...

Hileli Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı Hileli Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırıml...

İşçinin İhbar Tazminatı Hakları Neler? İşçinin İhbar Tazminatı Hakları Neler?...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırıml...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Te...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırıml...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SMMM STAJA GİRİŞ KİTABI GÜNCEL
SON EKLENEN HABERLER
İhaleden Çekilme Karşılığı Alınan Paraya Vergi İhaleden Çekilme Karşılığ...

Her şeyden vergi alınıyor, bundan da vergi alınır mı? Alınıy...

Hileli Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı Hileli Vergi Suçlarında D...

Vergi suçu işleyenler adına VUK md. 359 hükmünün (a) fıkrası...

İşçinin İhbar Tazminatı Hakları Neler? İşçinin İhbar Tazminatı H...

İş akdini fesheden işçi veya işveren, karşı tarafa önceden b...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı İthalatta Korunma Önlemle...

Sirküler No: 2366 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gaz...

Vergi Borcu Nedeniyle; Mükelleflerin Menkul Mallarının Haczi Vergi Borcu Nedeniyle; Mü...

I- HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞI VE BU SATIŞ SIRASINDA  BORÇLU ...

KDV’de Olumsuz Rapordan Kurtulma Olanağı KDV’de Olumsuz Rapordan K...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin IV. bölümünde...

SSK ödemeden ücretsiz işçi çalıştırma imkânı SSK ödemeden ücretsiz işç...

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayıs...

Doğum İçin Rapor Parası Alan İşçi, İşsizlik Ödeneği Alabilir Mi? Doğum İçin Rapor Parası A...

-Çalıştığım işyerinden son üç yılda 800 gün sigortalı olup d...

İhbar Süresi ve Yeni İş Arama İzni İhbar Süresi ve Yeni İş A...

İhbar süresi 4857/17 md. ile düzenlenmiş olup, belirsiz süre...

Hazine ve Maliye Bakanlığından “Dövizle Sözleşme” açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı dövizle kira ve satışı sona erdir...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ